1.650 νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές προμηθεύεται η Περιφέρεια Αττικής

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 897.499,60 ευρώ με ΦΠΑ

1.650 νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές προμηθεύεται η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του εξοπλισμού πληροφορικής των υπηρεσιών της και με σκοπό  την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπέγραψε τη Σύμβαση για την «Προμήθεια 1.650 ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (συνολικής δαπάνης 897.499,60 ευρώ με ΦΠΑ)

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία απογραφής και ανακατανομής του υφιστάμενου εξοπλισμού πληροφορικής των υπηρεσιών, ο τελευταίος προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από προμήθειες ή έργα που πραγματοποιήθηκαν πριν από το 2006.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, καθώς συχνά παρουσιάζει προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά λόγω έλλειψης ανταλλακτικών για την επισκευή του, ενώ το κόστος συντήρησης είναι δυσανάλογο σε σχέση µε την τρέχουσα αξία του.