Με 13 θέματα , 5η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη , πραγματοποιείται η 5η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στις 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αμαρουσίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχής Αγίου Θωμά», συνολικού προϋπολογισμού 1.760.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. και προσθήκη ανελκυστήρα» συνολικού προϋπολογισμού 744.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού σε λεωφοριοδρόμους της Πετρούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 880.670,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Τζόκας)

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)» συνολικού προϋπολογισμού 2.337.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: «Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αμπελακίων Σαλαμίνας» συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Τασούλη – Γεωργιάδου)

7. Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Εξωραϊσμός Δημοτικού Σταδίου Πεύκης».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

8. Αντικατάσταση μέλους Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα διαλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων της επιχείρησης ΣΧΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη θέση «Κουταλά» του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων, χωρητικότητας 657 θέσεων σε τέσσερα επίπεδα επί της οδού Ριζάρη 4 στο Κολωνάκι.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στη θέση «ΣΚΑΡΠΟ» Δ.Δ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, του Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής (κωδικός: 1101770 ΚΙΤΣΙ)..
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 1206047 – ΘΟΡΙΚΟ HUB που θα κατασκευαστεί στη θέση «Μουζάκι», στο Δήμο Λαυρεωτικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της οδού πρόσβασης στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

13. Ενημέρωση για την εξέλιξη των διαγωνισμών μίσθωσης και αγοράς κτηρίων για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)