Ξεκίνησε το Κέντρο Κοινότητας στο Αιγάλεω

Ξεκίνησε να λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας στο Αιγάλεω , στο χώρο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας (Ελλησπόντου 7 και Μ. Μπότσαρη 1ος όροφος).

Το Κέντρο Κοινότητας είναι δομή η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι :

– Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Αιγάλεω

– Δικαιούχοι του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”

– Ατομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες και κοινωνικού αποκλεισμού

– Ανεργοι /ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

– Γενικότερα, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Πληροφορίες :

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές, δικαιώματα και υποχρεώσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2105319653 και 2105697443