Καθαρίστε τα οικόπεδά σας – Κάλεσμα προς τους ιδιοκτήτες από τον Δήμο

Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, είναι το κάλεσμα προς τους ιδιοκτήτες που απευθύνει ο Δήμος , ενόψει της αντιπυρικής περιόδου , με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις από την πρόκληση πυρκαγιών από την παρουσίαση ξερών χόρτων ή εύφλεκτων υλικών.

Η ανακοίνωση

“Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου) και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων να προχωρήσουν σε αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από τυχόν ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τους, καθώς και στην απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

Επίσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προβλέπεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός των συγκεκριμένων χώρων από τους δήμους.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα τα τετραγωνικά μέτρα του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου.

Όσον αφορά το καθορισμό δαπάνης καθαρισμού αυτή θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ενημέρωση των ιδιοκτητών θα γίνει από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου.”