Αλλάζουν το καταστατικό τους οι εργαζόμενοι στον Δήμο Χαϊδαρίου

Αλλάζουν το καταστατικό τους οι εργαζόμενοι στον Δήμο Χαϊδαρίου και για τον σκοπό αυτό ,το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί όλους τους εργαζόμενους την Τρίτη 10/07/2018 στο Δημαρχείο(αίθουσα εκδηλώσεων) και ώρα 08:30 π.μ.
στην Γενική Συνέλευση με θέμα: Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου