Επαναλειτουργούν την Τρίτη 9 Ιουνίου τα ΚΔΑΠ του Δήμου Χαϊδαρίου

Επαναλειτουργούν την Τρίτη 9 Ιουνίου τα ΚΔΑΠ του Δήμου Χαϊδαρίου καθώς και οι εξωτερικές δραστηριότητες τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου (Αρ. Πρ.: Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709) που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 29/5/2020.

Πριν την έναρξη λειτουργίας των ΚΔΑΠ έχει γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους, καθώς και προμήθεια των απαραίτητων απολυμαντικών, γαντιών και μασκών. Το προσωπικό της υπηρεσίας είναι ενημερωμένο για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, για την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων, αλλά και για τον ορθό τρόπο ενημέρωσης και προσέγγισης των παιδιών σε σχέση με τους κανόνες και τα μέτρα ατομικής υγιεινής.

Πληροφορίες για την λειτουργία των ΚΔΑΠ στο τηλ. 2132047364