Οι κλιματιζόμενοι χώροι ανά Δήμο στην Περιφέρεια Αττικής

Κλιματιζόμενοι χώροι για τη φιλοξενία και προστασία πολιτών ενόψει του επικείμενου καύσωνα, όπως έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα από τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα και δήμο  στην ιστοσελίδα http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&Itemid=323.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν επίσης να λαμβάνουν και από τον αριθμό 1539.