Στη λειτουργία υπόγειων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη

Στη λειτουργία υπόγειων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης προχωρά ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη .

Αρχικά τοποθετούνται 8 τέτοια συστήματα σε επιλεγμένες θέσεις ανάλογα με τον αριθμό των υφιστάμενων κάδων,την συλλεγόμενη ποσότητα των απορριμμάτων , την εμπορικότητα της περιοχής καθώς και την γειτνίαση σχολικών μονάδων. Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου προχωρά δυναμικά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου τετραετούς σχεδίου εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 600.000 € και υλοποιείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης αναφέρει:

«Ως Δημοτική Αρχή δίνουμε πραγματική μάχη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του δημότη. Μετά την καθημερινή αποκομιδή των σκουπιδιών, τον καθαρισμό μιας σειράς χώρων που αποτελούσαν εστίες μόλυνσης κάνουμε μια τομή με τους οικολογικούς βυθιζόμενους κάδους. Τα συστήματα κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης λειτουργούν ρομποτικά με αισθητήρες οι οποίοι ανιχνεύουν πότε πρέπει να αρχίσει η συμπίεση των απορριμμάτων ενώ η χωρητικότητά τους σε απορρίμματα μπορεί να υπερδεκαπλασιαστεί μετά την συμπίεση.

Η καθαριότητα της πόλης ήταν και παραμένει πρωταρχικό σύστημα μέλημά μας και οφείλουμε απέναντι στην κλιματική αλλαγή να διασφαλίζουμε υψηλή την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με τους συγκεκριμένους βυθιζόμενους κάδους επιτυγχάνουμε τη μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων στο μέγιστο δυνατό βαθμό καθώς και τη μείωση του κόστους για τον δημότη χωρίς να αλλάξει ο εξοπλισμός που διαθέτουμε. Ο Δήμος μας συμβαδίζοντας με τις νέες απαιτήσεις για λογική διαχείριση των αποβλήτων και επειδή ξοδεύονται πολλά δισεκκατομύρια ευρώ τον χρόνο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, φροντίζει για την εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος. Και η συνεργασία όλων ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη».

Πιο συγκεκριμένα τα συστήματα βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης αποτελούν

Οικονομική λύση ανάγκης, αφού από το κάθε σημείο αποκομιδής κάδου 1100lt το απορριμματοφόρο περνά κάθε μέρα, ενώ με το νέο σύστημα μείωσης κόστους, το απορριμματοφόρο με τους εργάτες περνά μια φορά στις δέκα μέρες. Χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες κοινούς κάδους χρήσης των ΟΤΑ 1100lt, τα ίδια απορριμματοφόρα και εξοπλισμό, έχουμε οικονομικό αποτέλεσμα αποκομιδής μειωμένο κατά 90% περίπου από το ήδη υπάρχων κόστος.

Οικολογική λύση ανάγκης. Το νέο αυτό σύστημα χρησιμοποιείται ως μέσον αποτροπής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κατά συνέπεια της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί η κατά 90% μειωμένη κίνηση των χιλιάδων μεγάλων πετρελαιοκινητήρων των απορριμματοφόρων και άλλων κινήσεων οχημάτων που βρίσκονται σε καθημερινή  βάση στους δρόμους και κινούνται γύρω από τον χώρο της αποκομιδής.

Ενεργειακή λύση ανάγκης. Υποκατάσταση εισαγωγών σε ενέργεια, οχήματα και εξοπλισμό. Χιλιάδες απορριμματοφόρα και άλλα οχήματα σε καθημερινή κίνηση ξοδεύουν πολλούς τόνους πετρέλαιο και λάδια μολύνοντας το περιβάλλον και ξοδεύοντας την ενέργεια αυτή άσκοπα.

Λύση ανακύκλωσης στην πηγή (στο πεζοδρόμιο). Μπορούν να διαχειριστούν με την λειτουργία της διαβαθμισμένης συμπίεσης όλα τα είδη απορριμμάτων, σύμμεικτα, γυαλί, μεταλλικά, pet πλαστικά, βιο-απόβλητα, βρώσιμα λίπη, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα, αποτελώντας αποδοτική και ιδανική λύση ανακύκλωσης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το επιπλέον κόστος από την μεταφορά και την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.