Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη μείωση της σπατάλης του φαγητού στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για τη μείωση της σπατάλης του φαγητού υλοποίησαν ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού και η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” στους μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού και του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων .

Εθελοντές από την οργάνωση “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” έκαναν μια σύντομη ενημέρωση για την σωστή διαχείριση του φαγητού και την αξία της προσφοράς, μέσα από διαδραστικό τρόπο ενώ στη συνέχεια οι επαγγελματίες από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έδωσαν ερεθίσματα στους μαθητές για τρόπους κοινωνικής προσφοράς των παιδιών.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την αξία του φαγητού, να αναδειχθεί η σπουδαιότητα εξοικονόμησης πόρων (για την μικρο – οικονομία της οικογένειας, την οικονομία της ευρύτερης κοινότητας, την οικονομία των φυσικών πόρων του πλανήτη) και γίνει σύνδεση της ενέργειας αυτής με την έννοια της προσφοράς να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος, στις οικογένειές τους και στο ευρύτερο περιβάλλον τους.