Μεγάλα ύψη χιονιού στα ημιορεινά αλλά και στα πεδινά

Μεγάλα ύψη χιονιού στα ημιορεινά αλλά και στα πεδινά σε όλη την έκταση της Μάνδρας Ειδυλλίας , κρατώντας τα “πρωτεία” τα Βίλια και οι Ερυθρές

Πολύ Χιόνι στους οικισμούς όπως τα Παλαιοκούντουρα , από όπου είναι και οι φωτογραφίες που μας έστειλε ο Πρόεδρος του εκεί Συλλόγου Μελέτης Ζαφείρης

Να και ο χιονάνθρωπος (Μάνδρα)