Μεγάλη επιτυχία Τσίρμπα – Εξασφάλισε 1 εκατ. ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών

Αναμφισβήτητα αποτελεί μεγάλη επιτυχία του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρου Τσίρμπα ,το γεγονός ότι εξασφάλισε 1 εκατ. ευρώ περίπου ( 950.144,68 το ακριβές ποσόν ) ,από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών , χρήματα με τα οποία θα εξοφληθούν υποχρεώσεις του Δήμου προηγούμενων ετών.

Με το συγκεκριμένο ποσόν , ο Δήμος παίρνει μια οικονομική ανάσα  , αφού κατορθώνει να αποπληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος από το 1.775.154,49 ευρώ , υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις που παρέλαβε η διοίκηση Τσίρμπα τον Οκτώβριο του 2019 από την προηγούμενη διοίκηση .

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών οι επιχορηγούμενοι Δήμοι είναι 27 και το συνολικό ποσόν ανέρχεται στα 9.587.814,04 ευρώ .

Η επιχορήγηση γίνεται με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 29937/18.5.2020), βάσει του αρ.233 του ν.4635/2019 ως ισχύει, προέρχεται δε από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους:

– από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16.12.2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

– από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως 16.12.2019 που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ.15 του αρ.20 του ν.2639/1998, καθώς και

– για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως την 16η.12.2019, με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ.4 του αρ.11 του ν.1068/1980.

Η επιτυχία της νέας Διοίκησης του Σταύρου Τσίρμπα έγκειται επιπλέον και στο ύψος της επιχορήγησης , αν σκεφτεί κανείς , ότι  Δήμος στην ίδια διοικητική ενότητα με τους Αγίους Αναργύρους που βρίσκεται στους 27 ,για ανεξόφλητες υποχρεώσεις του , μετά βίας λαμβάνει επιχορήγηση 40 χιλ. ευρώ.

Φαίνεται ότι η νέα Δημοτική Αρχή , υπό την ηγεσία του Δημάρχου Σταύρου Τσίρμπα , εργάζεται με σχέδιο και μεθοδικότητα , αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία και δυνατότητα να απορροφήσει πόρους για την συνολική αναβάθμιση του Δήμου.