Για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τι συστήνει η Περιφέρεια Αττικής

Για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, η Περιφέρεια Αττικής συστήνει την καθολική απαγόρευση του επισκεπτηρίου.

Σε συνέχεια των οδηγιών που είχε εκδώσει η Περιφέρεια Αττικής την 1η Μαρτίου, για τον περιορισμό των επισκέψεων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων που βρίσκονται στην επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τα τελευταία δεδομένα για την εξάπλωση του κορωνοϊού, η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει τα προληπτικά μέτρα στις συγκεκριμένες Μονάδες.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει αυστηρή σύσταση για την καθολική απαγόρευση του επισκεπτηρίου στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, με στόχο την καλύτερη προστασία τους, με δεδομένο ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πολιτών.

Παράλληλα συστήνει στο νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται στις Μονάδες να λαμβάνουν ενισχυμένα μέτρα προστασίας και να τηρούν αυστηρά όλες τις ενδεικνυόμενες προφυλάξεις.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Είναι υποχρέωση και καθήκον μας ως εποπτεύουσα αρχή να ενισχύσουμε τα προληπτικά μέτρα στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με στόχο την αποτελεσματικότερη προάσπιση της υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας, που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πολιτών. Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και παρακολουθεί επισταμένα όλες τις εξελίξεις για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης».