Βαγγέλης Ντηνιακός : Μονόδρομος η έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων από την κεντρική κυβέρνηση

Μονόδρομος η έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων από την κεντρική κυβέρνηση, τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός .

“Είναι γνωστές οι μεγάλες οικονομικές απώλειες των Δήμων λόγω των απαλλαγών επιχειρήσεων και καταστημάτων από δημοτικά τέλη για το διάστημα που παρέμειναν κλειστά. Σε αυτές τις απώλειες προστίθενται και νέες, με τις μειώσεις των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και με τις συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες των Δήμων για τα μέτρα πρόληψης της πανδημίας.
Η πλήρης αναπλήρωση των απωλειών αυτών της Αυτοδιοίκησης με την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων από την κεντρική κυβέρνηση είναι μονόδρομος για να μην απειληθεί η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.”, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ντηνιακός , για να συνεχίσει παρακάτω :

“Αυτό είχαμε ζητήσει με επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών από τις 18 Μαρτίου, αυτή την θέση έχει υιοθετήσει και η ΚΕΔΕ από την 1η Απριλίου, σε αυτή την κατεύθυνση έδειχναν οι διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Υπουργών.
Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση από το Υπουργείου Εσωτερικών του ύψους της έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων αποτέλεσε μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Για τον Δήμο Χαϊδαρίου η επιχορήγηση αυτή αντιστοιχεί στο μισό των καταρχήν οικονομικών απωλειών του μόνον από την προτεινόμενη τρίμηνη απαλλαγή των τοπικών επιχειρήσεων, χωρίς να υπολογιστούν οι άλλες επιβαρύνσεις του Δήμου. Η αναφορά του Υπουργού σε πιθανή νέα επιχορήγηση είναι ασαφής και, το κυριότερο, δεν εγγυάται την πλήρη αναπλήρωση των ήδη υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών απωλειών των Δήμων.
Είναι φανερό ότι το Υπουργείο δεν έλαβε υπόψη του ούτε την συνολική οικονομική κατάσταση της Αυτοδιοίκησης ούτε τις ειδικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Δήμοι όπως το Χαϊδάρι.
Αυτά μάλιστα συμβαίνουν ενώ ξεκινά η αντιπυρική περίοδος που συνεπάγεται νέες επιβαρύνσεις για τους Δήμους, έναντι ανεπαρκούς χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό από την κεντρική εξουσία.
Σε κάθε περίπτωση, ως Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου αναγνωρίζουμε το δίκαιο των αιτημάτων των τοπικών επιχειρήσεων. Θα καταθέσουμε πάλι αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για απαλλαγή των τοπικών επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη για όσο διάστημα παρέμειναν κλειστές, παρά το ότι η κρατική επιχορήγηση, όπως αναφέραμε, υπολείπεται πολύ αυτού του κόστους. Ελπίζουμε στις παρατάξεις του ΔΣ να πρυτανεύσει πνεύμα υπευθυνότητας προς τις τοπικές επιχειρήσεις και να ψηφιστεί επιτέλους η απαλλαγή τους. “

Και καταλήγει η δήλωση :

“Ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε νέα επιχορήγηση των Δήμων η οποία να καλύψει όλες τις πραγματικές οικονομικές απώλειες τους και να λάβει υπόψη της τις διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες μεταξύ των Δήμων. Επίσης ζητάμε την αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται στους Δήμους για την πυροπροστασία ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε προσλήψεις μεγαλύτερου αριθμού πυροφυλάκων.”