Οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για την οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια των δήμων

Αυτές είναι οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για την οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια των δήμων, όπως αυτές επαναδιατυπώνονται ,μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, για μεταβίβαση των πόρων του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους.

Με σχετικό δελτίο τύπου η ΚΕΔΕ εκφράζει για ακόμη μια φορά τις πάγιες θέσεις της πάνω στο κομβικό αυτό ζήτημα , ενώ χαρακτηρίζει υποκριτικό το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης, για τα οικονομικά των Δήμων

Ακολουθούν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ

Δεν αποδεχόμαστε τη δημιουργία Δήμων «δύο ταχυτήτων». H ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης πρέπει να αποτελέσει προγραμματική δέσμευση όλων των κομμάτων εξουσίας.

Οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για την οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια των δήμων έχουν επανειλημμένα συζητηθεί και αποσπάσει την συντριπτική πλειοψηφία της Αυτοδιοίκησης, στα τακτικά και θεματικά συνέδρια της ΚΕΔΕ.

Μεταξύ αυτών ζητούμε:
⦁ Πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/2010, ιδιαίτερα όσον αφορά στα έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος, ΦΠΑ και φόρο ακινήτων.
⦁ Άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την απόδοση της νέας γενιάς «παρακρατηθέντων».
⦁ Δημιουργία Εθνικού Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με το συντονισμό πόρων: α) από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, β) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γ) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δ) ΕΣΠΑ, ε) Κοινοτικά Ανταγωνιστικά προγράμματα, στ) Πράσινο Ταμείο.
⦁ Αύξηση της ΣΑΤΑ, με γενναία συμμετοχή της στο Π.Δ.Ε.
⦁ Νομοθετικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής οικονομικής λειτουργίας των δήμων και της ακυβερνησίας που δημιουργεί ο «Κλεισθένης».
⦁ Επαναφορά πόρων και αρμοδιοτήτων που, τα τελευταία χρόνια, επανασυγκεντρώθηκαν στη κυβέρνηση.
⦁ Φορολογική αποκέντρωση, χωρίς νέους φόρους, που θα συνοδεύεται από έναν ισχυρό αναδιανεμητικό μηχανισμό, με δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και πρώτο βήμα τον επανασχεδιασμό και τη μεταφορά, μέρους ή του συνόλου, του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στην Τ.Α..