ΑΣΔΑ-Μέχρι τις 19 Απριλίου 2017 , η δημόσια διαβούλευση για τις “Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)”

Μέχρι τις 19 Απριλίου 2017 θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση για τις “Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)” , σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

Ο Σύνδεσμος καλεί κάθε κοινωνικό και επαγγελματικό φορέα αλλά και κάθε μεμονωμένο πολίτη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του, είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής συμμετοχής στην ιστοσελίδα του φορέα (home.asda.gr/oxegalop) αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπογραμμίζει δε, ότι η συμμετοχή στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης  είναι απαραίτητη, διότι μέσω αυτής αναδεικνύονται οι απόψεις των πολιτών, επισημαίνονται τα προβλήματα και οι ανάγκες της Δυτικής Αθήνας αλλά και εμπλουτίζεται το περιεχόμενο της τελικής πρότασης που θα υποβληθεί από τον ΑΣΔΑ.