Με νέα οχήματα καθαριότητας εξοπλίστηκε ο Δήμος Περιστερίου

Με νέα οχήματα καθαριότητας εξοπλίστηκε ο Δήμος Περιστερίου, όπως υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα, σκούπες, καλαθοφόρο και άλλα οχήματα για την αποκομιδή των απορριμμάτων και γενικότερα της καθαριότητας της πόλης!

Η ανανέωση του στόλου καθαριότητας έγινε με οχήματα τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και χαμηλότερων ρύπων (Euro 6).

Με σύνθημα “Άνθρωποι & Πόλη, Μαζί μπροστά”, τα νέα οχήματα αναμένεται σύντομα να κυκλοφορήσουν στους δρόμους και να ενισχύσουν το δύσκολο έργο της καθαρής πόλης.

Με αφορμή την παραλαβή των νέων οχημάτων, η Αντιδήμαρχος   Περιβάλλοντος & Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου τόνισε ότι:

“Ο Δήμος Περιστερίου αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα ανταποδοτικά τέλη πρωτοπορεί στην καθαριότητα επενδύοντας και αναπτύσσοντας τον μηχανολογικό του εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα, που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων, την ποιότητα ζωής των πολιτών και το περιβάλλον”.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι διαχρονικά στοχεύει στην άνοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στην καθαριότητα, μέσα από τις τομές στο σύστημα αποκομιδής και καθαριότητας, αυξάνοντας στο μέγιστο βαθμό την ανακύκλωση.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Περιστερίου προχωρά στην απόσυρση των παλαιότερων οχημάτων που χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες καθαριότητας της πόλης, παραχωρώντας τα σε άλλους Δήμους της χώρας.