Συνεδριάζει την Πέμπτη 3 Μαΐου το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει την Πέμπτη 3 Μαΐου το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη τα οποία είναι τα παρακάτω :

  1. Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ», συνολικού προϋπολογισμού 3.992.655,30 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ”».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. “Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων – Αντικυθήρων” για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ”.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

  1. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στο 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

  1. Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέως και NiCd, με ιδιωτικό πρατήριο ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα και χώρο μικροσυντηρήσεων κινητού εξοπλισμού, της εταιρείας AK GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε., στη θέση “Μεσαία Γέφυρα” του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Τροποποίησης και Επέκτασης της υπ’ αριθ. 4043/Φ.περιβ.9/2005 ΑΕΠΟ του έργου «Συγκρότημα Γενικών Αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ στη θέση Πλακωτό της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)