Παλαιό καμίνι Πετρούπολης – Προχωρά το έργο για την αποκατάστασή του

Την αποκατάσταση και αξιοποίηση στο παλαιό καμίνι Πετρούπολης, ενός σημαντικού μνημείου βιομηχανικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εξασφάλισαν η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμος Πετρούπολης και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Συγκεκριμένα, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Εφαρμογή αποκατάστασης – αξιοποίησης παλαιού καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου». Το έργο, προϋπολογισμού 2.535.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση του κτιρίου του καμινιού και η πλήρης διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην περιοχή του Θεάτρου Πέτρας στον Δήμο Πετρούπολης. Πρόκειται για κτίριο 635 τ.µ. με περιβάλλοντα χώρο συνολικής έκτασης 5.300 τ.µ. Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον χώρο, την ένταξή του στην καθημερινή ζωή των πολιτών ως χώρου άθλησης και αναψυχής καθώς και την αποκατάσταση της φυσιογνωμίας του τοπίου µε τις κατάλληλες διαμορφώσεις για την ανάπτυξη πρασίνου. Παράλληλα το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη των καταλοίπων της λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, ως στοιχείο ιστορικής συνέχειας.

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει καθαιρέσεις και αποξηλώσεις, χωματουργικές εργασίες, εκσκαφή και αποκομιδή του δαπέδου του ισογείου και της οροφής του καμινιού και πλήρη στερέωση και αποκατάσταση της οροφής και της τοιχοποιίας του, ανακατασκευή του δαπέδου του δώματος και του μεταλλικού στεγάστρου, προσθήκη κηπευτικού χώματος στις θέσεις που προβλέπεται ανάπτυξη πρασίνου.

Τέλος, σημειώνεται ότι τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας.