Η απλή αναλογική στις οκτώ(8) προτάσεις για την αλλαγή του Καλλικράτη

Η απλή αναλογική είναι στις οκτώ(8) προτάσεις της επιτροπής για την αλλαγή του Καλλικράτη , που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κώστας Πουλάκης.

Στα οκτώ σημεία του πορίσματος , τα οποία σε πλήρη ανάλυση θα δοθούν στην δημοσιότητα , μετά την επίσημη παράδοση στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη,είναι και η απλή αναλογική, ως το προτεινόμενο από την επιτροπή εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη στον δεύτερο γύρο με 50%+1.

Τα βασικά οκτώ(8) σημεία-προτάσεις του πορίσματος της επιτροπής είναι:

Πρώτον,  προτείνεται ένα μοντέλο επαναοριοθέτησης των ασκούμενων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κρατική διοίκηση αρμοδιοτήτων.

Δεύτερον,  εξειδικεύεται η «μοντελοποίηση» των Ο.Τ.Α., ώστε να αντιμετωπίζονται διακριτά ειδικές κατηγορίες δήμων, όπως ιδίως οι νησιωτικοί και οι ορεινοί, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης.

Τρίτον,  επανασχεδιάζονται οι θεσμοί ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, ώστε να δημιουργηθούν ισχυρές τοπικές δομές στο εσωτερικό κάθε δήμου, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, οι οποίες – σε συνδυασμό με την ενίσχυση των θεσμών άμεσης κοινωνικής συμμετοχής – αναμένεται να αυξήσουν το αίσθημα εγγύτητας των πολιτών προς το θεσμό της αυτοδιοίκησης.

Τέταρτον,  αποσυνδέονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές από τις ευρωεκλογές, ενώ προτείνεται ως εκλογικό σύστημα για τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια η απλή αναλογική, με διατήρηση του θεσμού του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη που θα εκλέγεται, ως επικεφαλής του αντίστοιχου συνδυασμού, σε δεύτερο γύρο, αν χρειάζεται.

Πέμπτον, προτείνεται ένα νέο, δημοκρατικό, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα οικονομικής διαχείρισης και δημοσιονομικής εποπτείας των Ο.Τ.Α., που θα εξασφαλίζει την οικονομική τους βιωσιμότητα, χωρίς να παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλειά τους.

Έκτον, ενισχύονται οι διαδικασίες συμμετοχικής κατάρτισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ώστε να έχει λόγο στον αυτοδιοικητικό σχεδιασμό και η τοπική κοινωνία.

Έβδομον, προτείνεται η αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής επιχορήγησης των Ο.Τ.Α., βάσει ενός αλγορίθμου που θα λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο κόστος λειτουργίας ενός Ο.Τ.Α. και θα κατατείνει στη μείωση των ανισοτήτων και στη στήριξη των μικρών και μειονεκτούντων Ο.Τ.Α., με ταυτόχρονη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας για την είσπραξη των ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

Όγδοον, επικαιροποιούνται οι διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραμματισμού, με τη θεσμοποίηση συνεργειών μεταξύ όλων των βαθμίδων της διοίκησης και σταθερή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πόρισμα της επιτροπής , μετά την επεξεργασία του από ολιγομελής επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς,για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης τόνισε ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός και ότι το Υπουργείο θα είναι ανοιχτό  σε παρατηρήσεις και προτάσεις .“Προφανώς την τελική πολιτική ευθύνη την έχει η Κυβέρνηση και εκείνη  τελικά θα κριθεί για το σχέδιο που θα καταθέσει στην Βουλή προς ψήφιση”, δήλωσε ο Υπουργός.