Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – ΕΕΤΑΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας  Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),παρουσία  του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη την Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ.

Επιδίωξη των φορέων είναι να προχωρήσουν στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και στην υλοποίηση κοινών δράσεων, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών, στελεχών και υπαλλήλων) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  πρώτου και δεύτερου βαθμού και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Το πρωτόκολλο συνεργαςίας υπεγράφη από την Πρόεδρο του ΕΚΚΔΑ κα Ιφιγένεια Καμτσίδου και τον Διευθύνοντα Σφμβουλο της ΕΕΤΑΑ κο. Θεόδωρο Γκοτςόπουλο, παρουσία του Προέδρου τησ ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, της Διευθύντριας του ΙΝΕΠ κ. Άννας Κοντονή και στελεχών και συνεργατών του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΕΚΔΔΑ και της ΕΕΤΑΑ