Πρόγραμμα κατάρτισης για 6.339 ωφελούμενους από την κοινωφελή εργασία

Ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης για 6.339 ωφελούμενους από την κοινωφελή εργασία,ενώ ήδη δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ωφελούμενους και παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης.

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στο οποίο εργάζονται στο πλαίσιο της β΄ φάσης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 δήμους της χώρας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με συνολικό προϋπολογισμό 5.616.646 ευρώ.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους – Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

΄Οσοι ωφελούμενοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία  δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Με την «Επιταγή κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης στην οποία έχει επιτύχει και τοποθετηθεί, καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των 34 Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτική κατανομή ωφελουμένων ανά δήμο:

Πίνακας 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
Α/Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 185
2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 105
3 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 250
4 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 349
5 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 80
6 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 98
7 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 83
8 ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 209
9 ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 241
10 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 133
11 ΝΙΚΑΙΑΣ –ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 307
12 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 85
13 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 683
14 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 99
15 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 168
16 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 62
17 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 101
18 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 238
19 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 94
20 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 84
21 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 224
22 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 219
23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 73
24 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 155
25 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 68