Πρόσληψη προσωπικού 30 ατόμων στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Στην πρόσληψη προσωπικού 30 ατόμων προχωρά ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει :

” Βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα, την ανακοίνωση, την αίτηση και τις προς συμπλήρωση υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 31/5 μέχρι και 4/6 ηλεκτρονικά και με φυσική υπογραφή στη διεύθυνση: aliaskou@mandras-eidyllias.gr

Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορωνοϊου, σας γνωστοποιούμε ότι δεν καθίσταται δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού καταστήματος, ενώ τα ερωτήματα σχετικά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (213 2014 926 & 213 2014 961)”

Διαβάστε την ανακοίνωση