Στη δημοσιότητα το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών-Η απλή αναλογική εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση

Δόθηκε στην δημοσιότητα το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνει τις προτεινόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης , με βασική την καθιέρωση της απλής αναλογικής , ως το εκλογικό σύστημα διεξαγωγής στις δημοτικές και περιφερειακές από το 2019.

Ποια είναι τα κεντρικά προτεινόμενα σημεία του πορίσματος

Η απλή αναλογική , ως το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές του 2019 στην Αυτοδιοίκηση , αποτελεί μια από τις βασικές αλλαγές-προτάσεις της επιτροπής , η εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη με 50%+1, ενώ στις προτάσεις του πορίσματος περιλαμβάνονται ακόμη το δικαίωμα του εκλέγειν  να δοθεί στους πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. και στις περιφερειακές εκλογές , ενώ σε ότι αφορά το ηλικιακό όριο κτήσης του συγκεκριμένου δικαιώματος , το όριο εκλογικής ενηλικότητας να μειωθεί στα 17 έτη.

Ακόμη προτείνεται:

Η αποδέσμευση των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών από τις ευρωεκλογές, ενώ να διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) ή κάθε πέντε (5), χρόνια στο τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, αν επιλεγεί αυτή η λύση  και οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της διεξαγωγής των εκλογών έτους.

Προτείνεται η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών, με βάση την «κλασική» μέθοδο της αναλογικής των υπολοίπων, όπως συμβαίνει σήμερα για τον 1ο γύρο, ενώ στην περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει  το 50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο , θα πραγματοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, οπότε Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης θα είναι ο επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος στο γύρο αυτό συνδυασμού, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει την κατανομή των εδρών που έχει ολοκληρωθεί από τον 1ο γύρο.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Η διατήρηση του ηλικιακού ορίου κτήσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι να παραμείνει ως έχει, δηλ. στα 18 έτη για τους Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους και στα 21 έτη για τον Δήμαρχο και Περιφερειάρχη.

Ακόμη :

Προτείνεται η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής διαίρεσης των Δήμων σε εκλογικές περιφέρειες και ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την έκταση του Δήμου.

Να διατηρηθεί η υφιστάμενη ρύθμιση για την εκλογή των περιφερειακών συμβούλων ανά νομό.

Για τις υποψηφιότητες

Σχετικά με την υποψηφιότητες και την κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών , η πρόταση του πορίσματος είναι  να διατηρηθεί η απαγόρευση κατάθεσης μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, ταυτόχρονα όμως με εκτεταμένη αλλαγή και άμβλυνση των προϋποθέσεων έγκυρης κατάρτισης συνδυασμού, που σήμερα είναι απαγορευτικές.

Ειδικότερα, ως προς την κατάρτιση των δημοτικών συνδυασμών, προτείνεται:

Η κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για όλο το Δήμο για κάθε συνδυασμό, χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων ανά Δημοτική Ενότητα.

Η καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.

Αποσύνδεση των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές για το (κεντρικό) Δημοτικό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική Ενότητα για το οικείο Συμβούλιο.

Αυτόνομη κατάρτιση συνδυασμών για κάθε Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας.

Σχετικά με τις περιφερειακές εκλογές

Προτείνεται η κατάργηση του θεσμού των άμεσα εκλεγόμενων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και

Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων ίσου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.

Εκλογή οργάνων ενδοδημοτικής αποκέντρωσης

Προτείνεται :

Η αποσύνδεση της εκλογής των οργάνων της Δημοτικής Ενότητας από την εκλογή του δημοτικού συμβουλίου, τόσο ως προς την κατάρτιση των συνδυασμών (δηλ. ένας συνδυασμός να μπορεί να κατέλθει έγκυρα μόνο στο «κεντρικό» Δημοτικό Συμβούλιο ή μόνο σε μία Δ.Ε.), όσο και ως προς την ανάδειξη των επιτυχόντων (δηλ. δεν θα υπάρχει εξάρτηση των τοπικά επιτυχόντων από τον κεντρικά επιτυχόντα συνδυασμό)

Η καθιέρωση μόνο συλλογικών οργάνων και κατανομή των εδρών τους με απλή αναλογική μεταξύ των συνδυασμών, με βάση τα αποτελέσματα κάθε Δημοτικής Ενότητας

Η έμμεση εκλογή του Προέδρου του συλλογικού οργάνου.

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά, σε αναμονή και των κινήσεων της ΚΕΔΕ, η οποία να θυμίσουμε ότι είχε αποχωρήσει από την επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών.

πηγή : www.aftodioikisinews.gr