Ρέμα Γιαννούλας Άνω Λιοσίων – Προγραμματική Σύμβαση για την μελέτη διευθέτησης

Για το Ρέμα Γιαννούλας Άνω Λιοσίων , υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την μελέτη διευθέτησης, με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής , προϋπολογισμού 36.000 ευρώ .

Η προγραμματική σύμβαση υπεγράφη από τον Δήμαρχο Χρήστο Παππού και την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος της υδραυλικής μελέτης είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η προστασία του ρέματος Γιαννούλας μέσω της διευθέτησής του καθώς και η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αφορά δε στη διευθέτηση κατά τμήματα του ρέματος σε συνολικό μήκος 540 μέτρων.

Το ρέμα της Γιαννούλας διέρχεται από τις παρυφές του σχεδίου πόλεως των Άνω Λιοσίων, εκκινεί από την Περιφερειακή Οδό του Αιγάλεω και εκβάλλει στο ύψος της οδού Ελύτη πριν την Αττική οδό.

Τέλος, επισημαίνεται ότι την ανάθεση της μελέτης, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή της αναλαμβάνει ο Δήμος Φυλής.