Στο Σανταντέρ της Ισπανίας η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

Στο Σανταντέρ της Ισπανίας η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα YES!

πρώτη συνάντηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο “Νεολαία για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη”, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σανταντέρ στη Βόρεια Ισπανία.

Ο Δήμος Φυλής εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή Δήμαρχο Φυλής, εντεταλμένο σχεδιασμού και εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών, Γιώργο Αντωνόπουλο, τον δημότη Φυλής και φοιτητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μάριο Δελατόλα, καθώς και από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, υπαλλήλου του Δήμου Φυλής Βέλλη Γεώργιο.

τοπική κυβέρνηση της Cantabria και ο οργανισμός, Direccion General de Cooperacion al Desarrollo, φιλοξένησε τους εκπροσώπους του Δικτύου των Πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και γιόρτασαν μαζί την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας». Ήταν μια ευκαιρία για τους εταίρους του έργου να συναντηθούν και να ενισχύσουν τον οργανισμό τους μέσω κοινών δράσεων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην εκμάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων στον τομέα της Αλληλεγγύης και να ενισχύσει την ικανότητα των συμμετεχόντων νέων από διαφορετικούς δήμους της Ευρώπης. Η ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθούν τα θέματα της εκδήλωσης για να διασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσεων εστιάζοντας σε κοινές προκλήσεις όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων, η συνεργασία με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες και προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς δράσης.

Ο φοιτητής από το Δήμο Φυλής, Μάριος Δελατόλας, ξεχώρισε κατά τη διάρκεια των εργασιών με τις ιδέες του και τις πρωτοβουλίες του και συνέβαλε ιδιαίτερα στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η κυρία Silvia Abascal Diego και ο κύριος Pablo Zuloaga Martinez, φιλοξένησαν τους συμμετέχοντες του προγράμματος YES! Εκτός από την εκπαίδευση των νέων από τις διαφορετικές χώρες, ο κάθε οργανισμός-εταίρος είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τις καλές πρακτικές του στο θέμα «Αλληλεγγύη μέσω της Παγκόσμιας Ιθαγένειας».

Σημειώνεται, πως τον Ιούνιο του 2022, ο Δήμος Φυλής θα φιλοξενήσει στην Ελλάδα όλους τους εταίρους και θα τους παρουσιάσει τις καλές πρακτικές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Για την ημερήσια διάταξη, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: https://europeforcitizense.wixsite.com/yestwinning

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο YES!www.facebook.com/YouthforEuropeanSolidarity/