Συμβουλευτικός Σταθμός Στήριξης Γυναικών στην Ελευσίνα-Τι δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου

Συμβουλευτικός Σταθμός Στήριξης Γυναικών στην Ελευσίνα , μια σημαντική κοινωνική δομή για την Δυτική Αττική που θα κλείσει ένα σημαντικό κενό ως προς την προώθηση των θεμάτων ισότητας και της στήριξης γυναικών που αντιμετωπίζουν βία και κακοποίηση, ιδιαίτερα στο Θριάσιο και τη Μεγαρίδα.Ήδη δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του .

Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού στηρίχθηκε στην διαβούλευση που έκανε η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο, κ. Ν. Δανιά τον περασμένο Σεπτέμβριο και τη συνεργασία της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής με τον Δήμο Ελευσίνας στη βάση διαγνωστικής μελέτης που εκπόνησε το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και συνάντησε την αποδοχή και από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπ. Εσωτερικών.

Η λειτουργία του Σταθμού με εξειδικευμένο προσωπικό στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης των ωφελούμενων γυναικών μπορεί να αποτελέσει τον αναγκαίο κόμβο για συνεργασίες με τους Δήμους, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υγειονομικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ο Σταθμός δύναται να καλύπτει ανάγκες γυναικών τόσο από το δυτικό Θριάσιο Πεδίο (Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος) όσο και από τα Μέγαρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά: 

«Η Δυτική Αττική χαρακτηρίζεται από σημαντικό έλλειμμα κοινωνικών δομών. Με τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Στήριξης Γυναικών στην Ελευσίνα κλείνουμε ένα σημαντικό έλλειμμα στο ειδικότερο πεδίο της ισότητας φύλων και αντιμετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών. Η συστηματική συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, τον Δήμο Ελευσίνας, τους τοπικούς φορείς και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αττικής (ΠΕΠ) απέδωσε καρπούς και απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η συνεργασία για κοινούς σκοπούς είναι και επιθυμητή, εφικτή και αποτελεσματική. Αυτός είναι ο δρόμος και για την κάλυψη και άλλων ελλειμμάτων στην Δυτική Αττική τόσο στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης όσο και σε άλλα μείζονα θέματα της περιοχής, όπως το περιβαλλοντικό και το αναπτυξιακό».