Συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας – αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, του Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικόλαου Μελετίου

Συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας – αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, του Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικόλαου Μελετίου 

την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στο Υπουργείο Υγείας. Αντικείμενο της συνεργασίας ήταν η διαχρονική εκκρεμότητα της Πολιτείας προς τον Δήμο Ασπροπύργου για τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, καθώς και η συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. για δομές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων

Στο πλαίσιο αυτό,  ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής να υποστηρίξει τις δράσεις της κ. Υφυπουργού για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, και συγκεκριμένα μέσω της συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.). Για το λόγο αυτό στη συνάντηση παρευρέθη και ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. Δρ. Δημήτρης Κόντης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Μπουκώρος, που εξέφρασαν την θετική τους άποψη για την σύσταση και λειτουργία Δομής στον Ασπρόπυργο.

 

Η κ. Υφυπουργός αφού ανέλυσε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για θέματα ψυχικής υγείας, εκτίμησε θετικά την συνεργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά θα υποστηρίξει την λειτουργία μια τέτοιας δομής στην πόλη, με άμεσο όφελος για τους κατοίκους του Ασπροπύργου αλλά και ευρύτερα στην Δυτική Αττική.

Ο Πρόεδρος του  Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., από την πλευρά του ανέφερε ότι στους σχεδιασμούς του κέντρου προβλέπεται η λειτουργία μιας τέτοιας Δομής στην Δυτική Αττική, για την οποία υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση αλλά και η θετική συνεισφορά της Δημοτικής Αρχής, γεγονός απόλυτα θετικό για μια επικείμενη συνεργασία.

 

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Ασπροπύργου κ. Ευστάθιος Ρεστέμης, και ο Διευθυντής του Γραφείου της κ. Υφυπουργού, κ. Παναγιώτης Τσίγγανος.