Συνάντηση του Δημάρχου Χαϊδαρίου με τον Σύνδεσμο Απόστρατων Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΑΑΔΒ)

Συνάντηση του Δημάρχου Χαϊδαρίου με τον Σύνδεσμο Απόστρατων Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΑΑΔΒ) , πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στο γραφείο του Δημάρχου κ. Μιχάλη Σελέκου .

Στη συνάντηση , ο σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα κ.κ. Κουρκούμπα Σπυρίδωνα Υπ/τγο ε.α. και το Γενικό Γραμματέα Ταξ/χο ε.α. Αργουζή Σάββα .

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, με δεδομένο ότι οι διαβιβάσεις έχουν συνδεθεί άμεσα με το Χαϊδάρι, λόγο της διαχρονικής λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων (ΚΕΔΒ).

Μάλιστα, ο Προέδρος  του ΣΑΑΔΒ , έχει διατελέσει Διοικητής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων για αρκετά χρόνια.

Τονίστηκε, ιδιαιτέρως, η αγαστή και συνεχιζόμενη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και του Κέντρου Εκπαίδευση Διαβιβάσεων και δόθηκε η υπόσχεση για τη συνέχισή της.

Ιδιαίτερη στιγμή της συνάντησης, αποτέλεσε όταν οι δύο αξιωματικοί παρέδωσαν τιμητική πλακέτα στο Δήμαρχο, τιμώντας την προσφορά του ίδιου και του Δήμου συνολικά προς το ΚΕΔΒ και τη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (Σ.Τ.Η.Α.Δ.) που λειτουργούν στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη Ά. (καθαριότητα, κλάδεμα δέντρων, αντιπλημμυρικά έργα, επισκέψεις στο Μπλόκ 15 κλπ.)