Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων

Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

 

Πραγματοποιήθηκε μία γόνιμη συζήτηση αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τα Κέντρα Πρόληψης, για το σημαντικό έργο που επιτελούν, αλλά και για τα προβλήματα που εντοπίζουν οι εργαζόμενοι ως προς την λειτουργία τους.  Συζητήθηκαν, επίσης, οι προτάσεις του σωματείου  για την εξέλιξη των δομών μέσω της δικτύωσής τους στη βάση ενός Ενιαίου Φορέα και του καθορισμού του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ήδη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.  

 

Τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν από το 1994 σε όλη τη χώρα ως αστικές, μη κερδοσκοπικές εταιρίες, με μέλη – εταίρους Περιφέρειες, Δήμους και συλλογικούς φορείς, ενώ χρηματοδοτούνται ισομερώς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΟΚΑΝΑ.

 

 

Από την πλευρά του Υπουργού Εσωτερικών αποτυπώθηκε η διάθεση συμβολής στη διαδικασία ενίσχυσης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι θα διατηρηθεί ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, ενώ θα εξεταστεί περαιτέρω το θέμα σε συνεργασία  με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο εποπτεύει τις συγκεκριμένες δομές.