Δεκαήμερη διαβούλευση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας , ζητά η Συνδικαλιστική Ανατροπή Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου

Δεκαήμερη διαβούλευση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας , ζητά η Συνδικαλιστική Ανατροπή Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου , ύστερα από διαρροές και φήμες , που επικαλείται στην σχετική της ανακοίνωση , ότι η διοίκηση του δήμου Χαϊδαρίου πρόκειται να το εισάγει το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο μέσα στο καλοκαίρι, σε περίοδο, που όπως υποστηρίζει η συγκεκριμένη παράταξη θα απουσιάζουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε καλοκαιρινή άδεια .

Εκτός από το αίτημα για δεκαήμερη διαβούλευση , η Συνδικαλιστική Ανατροπή Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου , ζητά από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να μην θέσει το θέμα σε επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης .

“Καλούµε επίσης το σωµατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου µας να αναλάβει επιτέλους τα καθήκοντά του και να προβεί άµεσα σε κάλεσµα των εργαζοµένων για Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να ενηµερωθούν όλοι οι εργαζόµενοι και να καταθέσουν τις απόψεις τους.” , αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της παράταξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

“Συνάδελφοι µετά από έντονες διαρροές και φηµολογίες έχουµε πληροφορηθεί σε συζητήσεις που κάναµε µε µέλη της ότι η ∆ιοίκηση του ∆ήµου είναι έτοιµη να καταθέσει ένα Σχέδιο ΟΕΥ (Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας) προς έγκριση και ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο τέλος Ιουλίου ή και κατά το µήνα Αύγουστο όταν σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι θα βρίσκονται σε καλοκαιρινή άδεια µέσα δηλαδή στο ΚΑΤΑΚΑΛΟΚΑΙΡΟ!!!

Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα καίριο θέµα και αφορά κατά κύριο λόγο εµάς τους εργαζοµένους.

Ζητάµε λοιπόν να βγει άµεσα εδώ και τώρα σε τουλάχιστον δεκαήµερη διαβούλευση ώστε να κατατεθούν οι απόψεις µας.

Ταυτόχρονα Καλούµε τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να σταθεί δίπλα µας και να µην το βάλει ως θέµα σε επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν δεν έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήµερη διαβούλευση, κατακρίνοντας µε αυτό τον τρόπο τακτικές άλλων ∆ιοικήσεων που τους έβρισκαν αντίθετους στο παρελθόν.

Καθώς και τους Επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων αλλά και όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να µην το ψηφίσουν, χωρίς προηγούµενη τουλάχιστον δεκαήµερη διαβούλευση.

Καλούµε επίσης το σωµατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου µας να αναλάβει επιτέλους τα καθήκοντά του και να προβεί άµεσα σε κάλεσµα των εργαζοµένων για Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να ενηµερωθούν όλοι οι εργαζόµενοι και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Χαϊδάρι 12 Ιουλίου 2017″

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ