Την Πέμπτη 27 Ιουλίου , η 25η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου , πραγματοποιείται η 25η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξή του .

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) .

Τα θέματα

 1. Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

 1. Έγκριση Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της «Περιφέρειας Αττικής» και της «∆ΕΗ Α.Ε.», για την παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δ. Δημάκος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Περιστερίου και του «Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.)» Δήμου Περιστερίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 820.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 256.640,28€, € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ.Θεοδώρων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ», συνολικού προϋπολογισμού 1.060.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Διονύσου για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β’ ΦΑΣΗ.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παιανίας για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

 1. Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 60.000 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στους χώρους του ΚΤΕΟ Χολαργού και της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Χριστάκη)

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 201/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Πετρούπολης, Δήμου Πετρούπολης (Δ’ Αθηνών), λόγω έργων .

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την Ηριάννα Β.Λ.