Με 21 θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στις 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση Πρακτικών 35ης, 36ης, 37ης και 38ης Συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

2. Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εκλογή μελών της.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)

3. Δωρεά 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

4. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2017.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Τασούλη)

5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων, για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου», συνολικού προϋπολογισμού 161.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

7. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

8. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 1.227.507,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

9. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισμού 233.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

10. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο «Συντήρηση του Οδικού Δικτύου του Δήμου Κορυδαλλού».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

11. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου για το έργο «Ανακατασκευή Λ. Παπάγου και Γεωργίου Ζωγράφου του Δήμου Ζωγράφου».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

12. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Γλυφάδας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)

13. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στο Δίκτυο Σατερλι – Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

14. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού Δικτύου Σαλαμίνας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

15. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «REWINE: Regeneration of European Winery Waste (Αξιοποίηση των αποβλήτων από οινοποιεία στην Ευρώπη)» του προγράμματος INTERREG MED EUROPE 2014 – 2020.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

16. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «DOMUSINMED: Decarbonising and optimising mobility management in MED Urban areas with SUMP  (Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κινητικότητας σε αστικές περιοχές της Μεσογείου μέσω Σ.Β.Α.Κ.) του Προγράμματος INTERREG MED EUROPE 2014-2020
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

17. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Β΄ φάση υποβολής του εθνικού φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Integrated Projects) LIFE.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

18. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αμπελόκηποι του Δήμου Αθηναίων (Α΄ Αθηνών).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)

19. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κορωπίου, ημέρα Τρίτη, του Δήμου Κρωπίας της Ζ΄ Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)

20. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μεγάρων, ημέρα Τρίτη της Ζ΄ Αττικής (Δήμος Μεγαρέων).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)

21. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2016 απόφασης του Π.Σ. αναφορικά με τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄, ημέρα Παρασκευή της Β΄ Πειραιά του Δήμου Αιγάλεω.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)