Προγραμματική σύμβαση για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στον Δήμο Κορυδαλλού

Εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στον Δήμο Κορυδαλλού, ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργος Γαβρίλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο , ο οποίος επεσήμανε  ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας που θα εκτελεστεί σε 133 δρόμους του Δήμου, και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας με το ποσόν των 2.337.000 €.

Τα έργα περιλαμβάνουν νέους ασφαλοτάπητες, συντήρηση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα καθώς και συντήρηση και αποκατάσταση «σκαφών» σε διασταυρώσεις.

Τα έργα θα γίνουν σε οδούς συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων και θα διαστρωθούν επιφάνειες πλέον των 138.000 τ.μ.

Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας έργα οδοποιίας τα οποία, λαμβανομένης υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των μετακινήσεων των πολιτών, θα αναβαθμίσουν τη συνολική εικόνα της περιοχής και θα αποδώσουν στην περιοχή ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο.
Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από το Δήμο Κορυδαλλού.