Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στους Δήμους Αττικής

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στους Δήμους Αττικής, ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, ενώπιον αιρετών και στελεχών των Δήμων του λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα , η ανάγκη αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων στο κυκλοφοριακό των πόλεων με έμφαση στην αποκατάσταση ισότιμης παρουσίας των μέσων αλλά και του τρόπου μετακίνησης, μέσω ενός σχεδιασμού που θα καταλήγει στην ανάδειξη των πλέον κατάλληλων επιλογών και πολιτικών, απασχόλησε τις εργασίες της ημερίδας.

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. κ. Γιώργος Ιωακειμίδης στη σημασία της πρωτοβουλίας που δρομολογήθηκε, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) αποτελούν την ιδέα μιας ολοκληρωμένης συνεκτικής προσέγγισης που ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Πρόκειται -είπε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α- για ένα στρατηγικό σχέδιο που προσβλέπει στην ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους με ζητούμενο, την καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης και της διαδημοτικής συνλειτουργίας.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Π.Ε.Δ.Α. αναλαμβάνει την υποστήριξη και τον συντονισμό των Δήμων Αττικής για τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Σήμερα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Δ.Α έγινε η πρώτη ενημερωτική παρουσίαση αναφορικά με το συντονισμό της οργάνωσης και του προγραμματισμού των εργαστηρίων επιμόρφωσης αιρετών και στελεχών που θα ακολουθήσουν.

Ομιλητές της Ημερίδας, ήταν :

Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Χωροτάκτης Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος

Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Θάνος Βλαστός, Καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ