Ανεφάρμοστο το σχέδιο Νόμου για το ΦΟΔΣΑ – Επιστολές Πατούλη σε Σκουρλέτη και Φάμελο

, ενώ χαρακτηρίζει ως εμπαιγμό το γεγονός ότι δίδεται προς συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ , που είναι πανομοιότυπο με το σχέδιο επί του οποίου το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. είχε τοποθετηθεί αρνητικά, και μάλιστα με ομόφωνη απόφασή του, μόλις προ τριών μηνών.

Ο Γ. Πατούλης με επιστολές του προς τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλο, υπογραμμίζει ότι θεωρεί «άσκοπη την οποιαδήποτε συζήτηση επί του συγκεκριμένου σχεδίου που κατ’ επανάληψη επαναφέρει προς συζήτηση το Υπουργείο, επί ένα και πλέον έτος, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη του την ομόφωνη διαφωνία του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε., του Δικτύου ΦΟΔΣΑ αλλά και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού».
Στη συνέχεια σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η επαναφορά της ίδιας πρότασης αποτελεί εμπαιγμό των φορέων, στον οποίο θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συμβάλουν, καθώς είναι δεδομένο ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι ανεφάρμοστο, και θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, αντί να λύσει τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα».

Ο Γ. Πατούλης διατυπώνει την απορία του για ποίο λόγο ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων επιμένει «να επαναφέρει την ίδια πρόταση, περιφρονώντας την Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς γνωρίζει ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος η Κ.Ε.Δ.Ε. θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στη βάση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη που συντάσσει, και τον εξαντλητικό διάλογο που ήδη διεξάγεται με τους εμπλεκόμενους φορείς».

«Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ στην παρούσα χρονική στιγμή, εγκυμονεί ουσιαστικούς κινδύνους για την υλοποίηση των έργων που ήδη έχουν σχεδιασθεί και υποβληθεί κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δις ευρώ, θέτοντας επίσης σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Ε.Σ.Δ.Α», τονίζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Τέλος ο Γ. Πατούλης αφού υπογραμμίζει ότι «η χώρα δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις και άλλα πρόστιμα», ζητεί από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς να μεριμνήσουν «για την υλοποίηση συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων, το συντομότερο δυνατό, ώστε οι όποιες αποφάσεις ληφθούν να έχουν με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση».

Ακολουθούν οι επιστολές

κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Υπουργό Εσωτερικών

Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, μας αποστείλατε προ ολίγων ημερών, το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α.
Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για το ίδιο σχέδιο νόμου επί του οποίου το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. είχε τοποθετηθεί αρνητικά, και μάλιστα με ομόφωνη απόφασή του, μόλις προ τριών μηνών.
Τα σημεία κριτικής και οι προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. επί του σχεδίου αυτού, κατατέθηκαν προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016. Στις προτάσεις αυτές ενσωματώνονται οι θέσεις και οι προτάσεις του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α.
Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές, ότι θεωρούμε άσκοπη την οποιαδήποτε συζήτηση επί του συγκεκριμένου σχεδίου που κατ’ επανάληψη επαναφέρει προς συζήτηση το Υπουργείο, επί ένα και πλέον έτος, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη του την ομόφωνη διαφωνία του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε., του Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. αλλά και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.
Η επαναφορά της ίδιας πρότασης αποτελεί εμπαιγμό των φορέων, στον οποίο θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συμβάλουν, καθώς είναι δεδομένο ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι ανεφάρμοστο, και θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, αντί να λύσει τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα.
Επιθυμούμε να καταστήσουμε επίσης σαφές, ότι θεωρούμε ως μόνη αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση τη συζήτηση του θέματος στη βάση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από την Κ.Ε.Δ.Ε. ήδη από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016, λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα, τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και τις βέλτιστες δυνατές λύσεις, όπως τις αποδέχονται και τις προτείνουν οι ίδιοι οι φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, μέσω των ΟΤΑ α’ βαθμού, τους οποίους εκφράζει συλλογικά και ομόφωνα η Κ.Ε.Δ.Ε.
Τέλος, επιθυμούμε να εκφράσουμε την απορία μας για την εμμονή του Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων να επαναφέρει την ίδια πρόταση, περιφρονώντας την Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς γνωρίζει ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος η Κ.Ε.Δ.Ε. θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στη βάση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη που συντάσσει, και τον εξαντλητικό διάλογο που ήδη διεξάγεται με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Υπενθυμίζουμε ότι ενδεχόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. στην παρούσα χρονική στιγμή, εγκυμονεί ουσιαστικούς κινδύνους για την υλοποίηση των έργων που ήδη έχουν σχεδιασθεί και υποβληθεί κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δις ευρώ, θέτοντας επίσης σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Ε.Σ.Δ.Α.
Όμως η χώρα δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις και άλλα πρόστιμα.
Η σοβαρότητα του θέματος, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα της χρονικής συγκυρίας, η οποία δεν επιτρέπει την ακύρωση σχεδιασμού ετών, ως προς τα απαιτούμενα έργα και τους φορείς υλοποίησής τους, επιβάλλουν την εύρεση σημείων σύμπλευσης και όχι απόκλισης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την υλοποίηση συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων, το συντομότερο δυνατό, ώστε οι όποιες αποφάσεις να ληφθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Με εκτίμηση
Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας