Σύμβαση για έργα άρσης της επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αττικής

Σύμβαση για έργα άρσης της επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ περίπου,

υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης

Οι εργασίες θα αφορούν, μεταξύ άλλων, εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, καθαρισμό και μόρφωση τάφρων, διάνοιξη τάφρων, αποκατάσταση καθιζήσεων (εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία &  ασφαλτικά), κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης καθώς και αποκατάσταση της σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού.

 

Συγκεκριμένα τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν είναι:

 

  • Ανακατασκευή γέφυρας ανοίγματος 20,00μ. περίπου στην ΠΕΟΑΘ από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου.
  • Αποκατάσταση των κατολισθήσεων με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, όπως η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ύψους 3,00μ στην οδό Μεγάρων – Μαζίου από διασταύρωση με την οδό προς Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Προδρόμου, ήτοι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, εξυγιάνσεων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας κλπ.
  • Αποκατάσταση των κατολισθήσεων με κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ύψους 4,00μ στην οδό Παραλία Ντουράκο Αλεποχωρίου–Μάζι, ήτοι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, εξυγιάνσεων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας κλπ.
  • Αποκατάσταση των κατολισθήσεων με κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Φυλής – Δερβενοχωρίων (προς το φρούριο Φυλής) και προ της διασταύρωσης προς Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών, ήτοι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, εξυγιάνσεων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας κλπ.
  • Αποκατάσταση της κατολίσθησης σε τμήμα της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου στη θέση 2.500μ. προ της παραλίας, ήτοι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, εξυγιάνσεων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας κλπ.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Η προάσπιση της οδικής ασφάλειας είναι για την Περιφέρειά μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά, καθώς η αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας αποτελεί έναν από τους πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Αττική μας και κατ΄ επέκταση για την ασφάλεια της ίδιας της ζωής των πολιτών».