Τεχνική στήριξη του Δήμου Ασπροπύργου στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Την τεχνική στήριξή του θα παρέχει ο Δήμος Ασπροπύργου στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας , αφού η

γνώση και η εμπειρία των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ασπροπύργου είναι δεδομένη και θα υποστηρίζουν τη σύνταξη μελετών, τοπογραφικών, μηχανολογικών σχεδίων και θα αποτελούν από κοινού μέλη των αρμόδιων επιτροπών.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε από τους δυο Δημάρχους , Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου και Μάνδρας – Ειδυλλίας Χρήστο Στάθη

Η συνεργασία αυτή αναβαθμίζει τις δυνατότητες των τεχνικών υπηρεσιών στην εκπόνηση μελετών και έργων και αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία για την ανάπτυξη ανάλογων ενεργειών.

Τόσο ο Δήμαρχος Ασπροπύργου όσο και ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας εξέφρασαν την ικανοποίηση τους προς τα υπηρεσιακά στελέχη για το περιεχόμενο της σύμβασης και δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν  το αντικείμενό της, επ’ ωφελεία των κατοίκων και δημοτών τους.

Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας.