Τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση δ.σ. της ΚΕΔΕ

Τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση δ.σ. της ΚΕΔΕ μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι και  έχουν προσκληθεί εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Πρόεδροι της ΠΕΔ Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί, απευθείας για κάθε ενδιαφερόμενο, από τη σελίδα της ΚΕΔΕ και το κανάλι της Ένωσης στο youtube

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Συζήτηση επί    του     νομοσχεδίου     του     Υπουργείου     Εσωτερικών    με    θέμα:

«Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 • κ. Γ. Κωνσταντέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
 1. Πρόταση για σύσταση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Εισηγητές: – κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

 • κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας,

Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων

 1. Παρατηρήσεις – Προτάσεις για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας,

Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων

 1. Μετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. προς το ΣτΕ κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

 1. Θέματα Επιτροπής Θεσμών:

α) Μεταθέσεις – Αποσπάσεις αιρετών-εκπαιδευτικών

β) Υπηρεσία αιρετών δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές γ) Αντιμισθία Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων

δ) Επιβολή προστίμων για παραβάσεις σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης

ε) Σίτιση και διαμονή από τους Δήμους των υπαλλήλων των Δήμων και  των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιώτικους δήμους.

Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών

 1. Επικαιροποίηση του κειμένου των παρατηρήσεων – προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας» κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με τις Π.Ε.Δ. και τους Δήμους της χώρας.

Εισηγητής: κ. Κ. Κουκοδήμος, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για το Διαγωνισμό με θέμα: «Σύναψη Σύμβασης Έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου “LIFE-IP AdaptingGR – LIFE17 IPC / GR / 000006”.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Αίτημα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Sustainable management and treatment of BIO-wastes by using Bio-fuels production methods – SUMBIO”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας

«INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020».

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση σκοπιμότητας για την επιστημονική υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου
 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.