Η Φωνητική πύλη του Δήμου Ελευσίνας με αριθμό 15373

Η Φωνητική πύλη του Δήμου Ελευσίνας με αριθμό 15373 επαναλειτουργεί και είναι στην διάθεση των πολιτών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση από όλες τις Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου.

Η Πύλη κατευθύνει τον πολίτη με φωνητικό μήνυμα στην Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας που επιθυμεί να συνδεθεί, εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού.

15373 Φωνητική Πύλη Δήμου Ελευσίνας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
3 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
4 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
4 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
5 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
4 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
6 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
3 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
4 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
5 ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

7 ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΚΕΠ

8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

9 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
2 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021
3 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
4 ΚΑΠΗ
Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της φωνητικής πύλης 15373 είναι ότι σε περίπτωση που ο πολίτης δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα που επιθυμεί έχει την δυνατότητα να αφήσει φωνητικό μήνυμα, το οποίο μέσω e-mail θα ακούσει ο αντίστοιχος υπάλληλος και στην συνέχεια θα επικοινωνεί άμεσα μαζί του για την καλύτερη εξυπηρέτηση του. (Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο για τις διευθύνσεις και τα τμήματα που βρίσκονται εντός του Δημαρχείου Ελευσίνας)
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του Δήμου www.elefsina.gr