Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας , Βρεφονηπιακός σταθμός στον Ασπρόπυργο

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας , με το ποσόν των 2.870.000,00 ευρώ και μετά από δυο χρόνια για την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών , ξεκίνησαν οι εργασίες προκειμένου να κατασκευαστεί Βρεφονηπιακός σταθμός στον Ασπρόπυργο .

Ο βρεφονηπιακός σταθμός θα έχει δυναμικότητα για 108 νήπια και βρέφη, συμπεριλαμβανομένων και βρεφών με ειδικές ανάγκες, ενώ στον σχεδιασμό του έχουν τηρηθεί βιοκλιματικές προδιαγραφές.