Ζητούνται άμεσα δότες για αιμοπετάλια

Ο κύριος Β.Π. νοσηλεύεται στο Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» και έχει άμεση ανάγκη από ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ.

Όποιος επιθυμεί να προσφέρει αιμοπετάλια, μπορεί να απευθυνθεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 έως 13:30, στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2107780300.

Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος