Από το Πράσινο Ταμείο, 29,5 εκ. ευρώ στους δήμους για δράσεις αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης κινητικότητας

Από το Πράσινο Ταμείο,θα διατεθούν 29,5 εκ. ευρώ στους δήμους για δράσεις αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης κινητικότητας σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την αστική αναζωογόνηση και την αστική βιώσιμη κινητικότητα, στις οποίες θα συμμετάσχουν δήμοι από όλη την Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Επιπλέον μέσω αυτού του προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων για την ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.