Επίκαιρες ερωτήσεις για τους επικίνδυνους ρύπους του ΧΥΤΑ Φυλής , από τον Κρίτωνα Αρσένη

Επίκαιρες ερωτήσεις για τους επικίνδυνους ρύπους του ΧΥΤΑ Φυλής , κατέθεσε προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υγείας ο Βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 Κρίτων Αρσένης.

Ο Βουλευτής του ΜΕΡΑ 25 Κρίτων Αρσένης

Σε συνέχεια της κατάθεσης των μελετών για τους επικίνδυνους ρύπους του ΧΥΤΑ Φυλής στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κρίτων Αρσένης, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας του ΜέΡΑ25, κατέθεσε 2 επίκαιρες ερωτήσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Υγείας με θέμα «Ποινικές ευθύνες των μελών της Κυβέρνησης για την συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής μετά την δημοσιοποίηση των μελετών ρυπαντών».

Οι επίκαιρες ερωτήσεις θα συζητηθούν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 στην ολομέλεια της Βουλής.

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των ερωτήσεων:

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Ποινικές ευθύνες των μελών της Κυβέρνησης για την συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής μετά την δημοσιοποίηση των μελετών ρυπαντών»

Εφιαλτικά, για τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, είναι τα ευρήματα των μελετών για τον ΧΥΤΑ Φυλής, που υποχρεώθηκε να παραδώσει στους πολίτες ο Δήμαρχος Φυλής μετά τις καταγγελίες μου στο Συνήγορο του Πολίτη και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για παράβαση καθήκοντος του Δημάρχου, που αρνούνταν  να τις δημοσιοποιήσει.

Στα συμπεράσματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι τιμές των αέριων, εδαφικών ρύπων και ρύπων του υδροφόρου ορίζοντα μετρήθηκαν αναλυτικά και διαπιστώθηκαν μεγάλες και εγκληματικές υπερβάσεις σε σχέση με τα θεσμοθετημένα όρια (εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία, νέα Ολλανδική λίστα, οριακές τιμές έκθεσης κ.λπ.)», με τους μελετητές να μιλούν για «απελπιστική περιβαλλοντική κατάσταση» στην έκταση των 10.000 στρεμμάτων και να καταγράφουν ως χαρακτηριστική την ύπαρξη βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, διοξινών – φουρανίων, βενζολίου – τολουολίου, PCB – PCT, φαινολών, μεθανίου, αμμωνίου, αλλά και ραδιενεργών στοιχείων, συγκεκριμένα: ράδιο 224, ράδιο 226, τρίτιο 3, θόριο 232, μόλυβδος 210 κ.λπ.

Την Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, γνωστοποίησα εγγράφως προς τον Πρωθυπουργό και όλα τα μέλη της κυβέρνησης το πλήρες περιεχόμενο των μελετών, για να έχετε και επίσημα λάβει γνώση και να μην έχετε καμία δικαιολογία για να μην κλείσετε άμεσα την Φυλή.

Από την στιγμή που οι μελέτες είναι δημόσιες, έχετε ποινικές ευθύνες για την μη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής που εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους τους κατοίκους της Φυλής, της Δυτικής Αθήνας και όλου του λεκανοπεδίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πότε θα κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής και ποια μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής καταστροφής θα πάρετε, και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
  2. Πού θα χωροθετήσετε νέους ΧΥΤΥ καθώς η Φυλή δεν γίνεται άλλο να είναι η, όπως πλέον τεκμηριώνεται, «χαβούζα» της Ελλάδας;
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Ποινικές ευθύνες των μελών της Κυβέρνησης για την συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής μετά την δημοσιοποίηση των μελετών ρυπαντών»

Εφιαλτικά, για τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, είναι τα ευρήματα των μελετών για τον ΧΥΤΑ Φυλής, που υποχρεώθηκε να παραδώσει στους πολίτες ο Δήμαρχος Φυλής μετά τις καταγγελίες μου στο Συνήγορο του Πολίτη και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για παράβαση καθήκοντος του Δημάρχου, που αρνούνταν  να τις δημοσιοποιήσει.

Στα συμπεράσματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι τιμές των αέριων, εδαφικών ρύπων και ρύπων του υδροφόρου ορίζοντα μετρήθηκαν αναλυτικά και διαπιστώθηκαν μεγάλες και εγκληματικές υπερβάσεις σε σχέση με τα θεσμοθετημένα όρια (εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία, νέα Ολλανδική λίστα, οριακές τιμές έκθεσης κ.λπ.)», με τους μελετητές να μιλούν για «απελπιστική περιβαλλοντική κατάσταση» στην έκταση των 10.000 στρεμμάτων και να καταγράφουν ως χαρακτηριστική την ύπαρξη βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, διοξινών – φουρανίων, βενζολίου – τολουολίου, PCB – PCT, φαινολών, μεθανίου, αμμωνίου, αλλά και ραδιενεργών στοιχείων, συγκεκριμένα: ράδιο 224, ράδιο 226, τρίτιο 3, θόριο 232, μόλυβδος 210 κ.λπ.

Την Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, γνωστοποίησα εγγράφως προς τον Πρωθυπουργό και όλα τα μέλη της κυβέρνησης το πλήρες περιεχόμενο των μελετών, για να έχετε και επίσημα λάβει γνώση και να μην έχετε καμία δικαιολογία για να μην κλείσετε άμεσα την Φυλή.

Από την στιγμή που οι μελέτες είναι δημόσιες, έχετε ποινικές ευθύνες για την μη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής που εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους τους κατοίκους της Φυλής, της Δυτικής Αθήνας και όλου του λεκανοπεδίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Δεσμεύεται να κλείσει άμεσα η Φυλή για λόγους δημόσιας υγείας;
  2. Πώς θα αποζημιωθούν οι κάτοικοι της Φυλής, της Δυτικής Αθήνας και όλου του λεκανοπεδίου για την βλάβη στην υγεία τους από την ανεξέλεγκτη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής;