Στην ημερίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για το μέλλον της παραγωγής και της διαχείρισης των πλαστικών ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης

Στην ημερίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για το μέλλον της παραγωγής και της διαχείρισης των πλαστικών ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης,

ο οποίος υπογράμμισε τη βούληση και μπορεί να συμβάλει στην μετάβαση από το σχεδιασμό στην εκτέλεση έργων για την ανακύκλωση και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην ομιλία του στην αναγκαιότητα λήψης άμεσων και δραστικών μέτρων με συγκεκριμένες ενέργειες και με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της κυκλικής οικονομίας.

Όπως επισήμανε ο Γ. Πατούλης η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη βούληση και μπορεί να συμβάλει στην μετάβαση από το σχεδιασμό στην εκτέλεση έργων για την ανακύκλωση και την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Ειδικότερα πρότεινε:

  • Να επικαιροποιηθούν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων με διακριτή στοχοθέτηση και πρόβλεψη δράσεων για τη μείωση του πλαστικού μιας χρήσης και τη κυκλική οικονομία
  • Να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των πράσινων σημείων και των ΚΑΕΔΙΣΠ με παράλληλη οργάνωση Γωνιών Ανακύκλωσης.
  • Να καταρτιστεί ένα ειδικό πρόγραμμα και να εκδοθεί μια ειδική πρόσκληση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή και το ΕΠΑΝΕΚ για δράσεις και εγκαταστάσεις επανάχρησης
  • Να υλοποιηθούν δράσεις της κυκλικής οικονομίας με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και τους ΦΟΔΣΑ.
  • Να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για θέματα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε τον προβληματισμό και την ανάγκη υλοποίησης άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων. Στην προσπάθεια αυτή, σημείωσε, είναι ανάγκη κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση να συνεργαστούν στενά.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Εκτός από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, ομιλητές μεταξύ άλλων ήταν ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελος και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Δημαράς.