Άμεση λήψη επιπλέον μέτρων για την προστασία της υγείας εργαζομένων και ασθενών, ζητάει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Την άμεση λήψη επιπλέον μέτρων για την προστασία της υγείας εργαζομένων και ασθενών, ζητάει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο , με υπόμνημα στον υπουργό Υγείας και τις διοικήσεις της 2ης ΥΠΕ και του νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ.

Το υπόμνημα έχει ως εξής :

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας, Διοικητή 2ης ΥΠΕ, Διοικητή ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστά περιστατικά στη ΜΕΘ και στη Β Παθολογική κλινική του νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ και την ολοκλήρωση του πρώτου εργαστηριακού ελέγχου των υπολοίπων εργαζομένων και των νοσηλευόμενων ασθενών, για πιθανή μόλυνση από SARS-CοV-2, καθώς και

1. το γεγονός ότι δεν έχουν τεθεί σε καραντίνα εργαζόμενοι που ήρθαν σε στενή επαφή, που, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θεωρείται υψηλού κινδύνου (για περισσότερο από 15’, σε απόσταση μικρότερης των ½ μέτρων και χωρίς χρήση μάσκας) και για τους οποίους οι διεθνείς οδηγίες προβλέπουν να παραμένουν σε καραντίνα για 14 ημέρες ενώ ακόμα και με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για μία εβδομάδα.

2. το γεγονός ότι η ΜΕΘ αποτελεί τμήμα όπου νοσηλεύονται ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση COVID-19 και για την επιστροφή εργαζομένων, που νόσησαν ή εκτέθηκαν στον SARS-CοV-2, στην εργασία τους, οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπουν ως αναγκαία προϋπόθεση να υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου για SARS-CoV-2 σε δύο διαδοχικά δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος με διαφορά λήψης ≥ 24 ώρες

3. το γεγονός ότι από τη λήψη των εργαστηριακών δειγμάτων των υπολοίπων εργαζομένων και των ασθενών της ΜΕΘ μέχρι την κοινοποίηση του συνόλου των αποτελεσμάτων μεσολάβησε χρονικό διάστημα που ξεπέρασε τις 24 ώρες

ζητάμε να μας ενημερώσετε εγγράφως σε ποιες αναγκαίες ενέργειες θα προβείτε για να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων και ασθενών.

Είναι προφανές ότι τα προαναφερόμενα περιστατικά αναδεικνύουν, για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη για:

► να εξασφαλισθούν τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας για τους εργαζόμενους με επαγγελματική έκθεση στον SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων μασκών αναπνευστικής προστασίας (FFP2, FFP3, N95 κλπ) και όχι απλών χειρουργικών μασκών.

► να αποσυρθεί η απαράδεκτη απόφαση της «Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων» του Υπουργείου Υγείας που βάζει σε σοβαρότατο κίνδυνο χιλιάδες υγειονομικούς και ασθενείς, αφού σε αντίθεση με τις οδηγίες διεθνών οργανισμών, προβλέπει τη χρήση απλής χειρουργικής μάσκας, αντί για μάσκα υψηλής προστατευτικής ικανότητας, κατά την περίθαλψη ασθενών με SARS-CoV-2, όταν «δεν υπάρχουν συνθήκες δημιουργίας αερολύματος».

► να γίνεται προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος όλων των ασθενών που εισάγονται στα δημόσια νοσοκομεία, για να προληφθεί η μετάδοση από ασυμπτωματικούς/προσυμπτωματικούς νοσούντες στους εργαζόμενους και τους υπόλοιπους ασθενείς.

► να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή συλλογικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και την προστασία της υγείας εργαζόμενων και ασθενών

► να αναπτυχθούν περισσότερα δημόσια εργαστήρια για την διενέργεια της εξέτασης για SARS-COV-2. Να γίνει άμεση προμήθεια του αναγκαίου μηχανήματος και των αντίστοιχων αναλωσίμων για να διενεργείται η εξέταση και στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

► να γίνεται συστηματική περιοδική εξέταση του συνόλου των εργαζομένων με επαγγελματική έκθεση στον SARS-CoV-2 και καταγραφή και αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και τον ασφαλιστικό φορέα της επαγγελματικής ασθένειας – λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας, αξιοποιώντας κάθε δυνατό τρόπο, σε συντονισμό και με άλλα σωματεία εργαζομένων σε μονάδες υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας
Βαρδαβάκης Μανώλης           Ιωαννίδης Παναγιώτης