Σακκάς – Μακρή μήνυσαν την Δούρου για την Μάνδρα, στον Άρειο Πάγο

Ο πρώην Εισαγγελέας, Γιάννης Σακκάς και η επικεφαλής του ΜΕΤΩΠΟΥ ΝΙΚΗΣ, πρώην Βουλευτής, Ραχήλ Μακρή μήνυσαν την Δούρου για την Μάνδρα, στον Άρειο Πάγο 

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου :

Κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο, την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, από τον επικεφαλής του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, πρώην Εισαγγελέα, Γιάννη Σακκά και την επικεφαλής του ΜΕΤΩΠΟΥ ΝΙΚΗΣ, πρώην Βουλευτή, Ραχήλ Μακρή, μαζί με κατοίκους της Μάνδρας, η μηνυτήρια αναφορά κατά της Ρένας Δούρου, με την ιδιότητά της ως αρμοδίας υπαλλήλου και δη με ιθύνουσα θέση ως Περιφερειάρχη Αττικής, για τις με παραλείψεις της ως έχουσα αρμοδιότητα και ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ως έχουσα ιθύνουσα θέση σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΟΤΑ Β΄ Βαθμού) ως Περιφερειάρχη Αττικής επί μακρό χρονικό διάστημα από την ημέρα διορισμού της,  τον 9/2014 μέχρι 15-11-2017 πράξεις της:

1)  Της πλημμύρας και ειδικότερα με παράλειψη να αποτρέψει και παρεμποδίσει πλημμύρες στις 15-11-2017, εντός της ευρύτερης περιοχής των κατοικημένων περιοχών  του Δήμου Μάνδρας, της Νέας Περάμου Αττικής και της διερχομένης Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, με την επέλευση αποτελεσμάτων πλημμύρας και δη κατά συρροή:

α) κοινού κινδύνου σε ξένα πράγματα,

β) κινδύνου για άνθρωπο και

γ) θανάτων εκ του κινδύνου πλημμύρας κατά παράβαση των άρθρων 13 α, 14 παρ/φοι 1,2,  15 και 268 του ΠΚ, μη επιμελούμενη της έγκαιρης προσωρινής απόφραξης γνωστών εις αυτήν από προγενέστερες δημόσιες δηλώσεις της και ως αρμοδία Περιφερειάρχης μπαζωμένων υδατορεμάτων, (της Αγίας Αικατερίνης, του ρέματος Σούρας και του Αγίου Σωτήρα της κατοικημένης περιοχής Μάνδρας), ενώ με προγενέστερες δηλώσεις ως υποψηφία Περιφερειάρχης είχε γνώση των προβλημάτων πλημμυρών, κοινού κινδύνου σε  ξένα  πράγματα, κινδύνου ανθρωπίνων ζωών στην ευρύτερη περιοχή καθώς και θανάτων ανθρώπων από πλημμύρα και πνιγμό και είχε ειδικότερη γνώση από τον Σεπτέμβριο του 2014  καθώς είχε:

α)  στο γραφείο της μελέτες για την αντιμετώπιση των πλημμυρών εκ των μπαζωμένων υδατορεμάτων της περιοχής και

β) είχε στην υπηρεσία της τον αναγκαίο εξοπλισμό, εκσκαφέα και προσωπικό για τη διάνοιξη αυτών και την εκτόνωση της έντασης των πλημμυρών της. ενώ γνώριζε τις φυσικές διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους της περιοχής ως ρέματα, που ήταν κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφάλιζαν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες και παρέλειψε επί μακρό χρόνο με μηχανικά μέσα που διέθετε στην υπηρεσία της να εκβαθύνει προσωρινά τις ζώνες των γραμμών πλημμύρας και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής των υδατορεμάτων της περιοχής καθώς και την βαθιά γραμμή των ως άνω υδατορεμάτων εκτός και εντός των κατοικημένων περιοχών. 

Και

2)  Της υποβάθμισης του περιβάλλοντος της ως άνω ευρύτερης περιοχής Μάνδρας, με την ιδιότητά της ως αρμοδίας υπαλλήλου και δη ως  Περιφερειάρχη Αττικής με ιθύνουσα θέση στο νομικό πρόσωπο ΟΤΑ Β΄ βαθμού «ΝΠΔΔ Περιφέρεια Αττικής», διατηρώντας εν γνώσει της μπαζωμένα τα ως άνω υδατορέματα και φυσικούς υδάτινους αποδέκτες, κατά παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος  του  άρθρου  28§§2 α – 3 γ,δ, ε του Ν 1650/1986 όπως η παρ.3,όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 16 παρ.4  Ν.3937/2011,ΦΕΚ Α 60, και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 άρθρου 7  Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α (24/13/2/2012),  ενώ γνώριζε ότι εντός των κατοικημένων περιοχών του Δήμου Μάνδρας υπήρχαν μπαζωμένες φυσικές διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους της περιοχής ως φυσικοί υδάτινοι αποδέκτες, τρία ρέματα, της Αγίας Αικατερίνης, του ρέματος Σούρας και του Αγίου Σωτήρα, που αποτελούσαν «παγίδες θανάτου γνωστές επί χρόνια στη Μάνδρα»,  που ήταν κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφάλιζαν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες.

Παρέλειψε εν γνώσει της επί μακρό χρόνο με μηχανικά μέσα που διέθετε στην υπηρεσία της και ηδύνατο να εκβαθύνει προσωρινά  τα ρέματα στις  ζώνες των γραμμών πλημμύρας και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του κάθε υδατορέματος ή και κατά μήκος της βαθιάς γραμμής των υδατορεμάτων, με αποτέλεσμα, ενώ η ίδια ήτο αρμοδία υπάλληλος και σε ιθύνουσα θέση (περιφερειάρχης) με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εποπτεύει και να ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και των υδατορεμάτων ως βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος, να διατηρεί εν γνώσει της υποβαθμισμένο το περιβάλλον της ως άνω ευρύτερης περιοχής επί μακρό χρόνο από τον 9/2014  με επακόλουθο στις 15-11-2017 την ευρεία ρύπανση με φερτά υλικά, λάσπη και σοβαρή υποβάθμιση της ως άνω περιοχής με λάσπη και προκάλεσε περιβαλλοντική διατάραξη με αδιακρίτως φθορές και  καταστροφή σε οικίες και καταστήματα πολιτών και με επακόλουθο κίνδυνο ζωής πολιτών και  τον θάνατο 23 ανθρώπων από πνιγμό και τον κίνδυνο πνιγμού επιβατών λεωφορείου του ΚΤΕΛ Αθηνών – Ναυπάκτου και διερχομένων οδηγών στις 15-11-2017 στο ύψος της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και εντός των ως άνω  κατοικημένων περιοχών.

Ήτοι εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως κατ άρθρο 36 και 40 παρ. 1 ΚΠΔ και είναι ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και εξαιρετικής φύσης κατ΄άρθρο 35 εδαφ γ ΚΠΔ.

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας της υπόθεσης και της απώλειας ζωών, η μήνυση κατατέθηκε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως δίνει τη δυνατότητα ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Η μηνυτήρια αναφορά, είχε παρουσιαστεί σε εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στις 25.01.2018 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (https://bit.ly/2GIrW95).

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, ο επικεφαλής του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, πρώην Εισαγγελέας, Γιάννης Σακκάς και η επικεφαλής του ΜΕΤΩΠΟΥ ΝΙΚΗΣ, πρώην Βουλευτή, Ραχήλ Μακρή,  προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ: «Καταθέσαμε σήμερα μηνυτήρια αναφορά ενώπιον της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ως ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ως ΜΕΤΩΠΟ ΝΙΚΗΣ, μαζί με την Ραχήλ Μακρή, τον κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο και συμπολίτες μας από την Μάνδρα, για τις παραλείψεις εν γνώσει της Περιφερειάρχου κ. Δούρου, με αποτέλεσμα να προκληθεί η μεγάλη πλημμύρα στην Μάνδρα στις 15 Νοεμβρίου 2017 και να πνιγούν 23 συμπολίτες μας.

Επίσης, για τα κακουργήματα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, διότι ενώ η κ. Δούρου, ως Περιφερειάρχης είχε ιθύνουσα θέση σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή στην Περιφέρεια, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού, ουδέν έπραξε, με αποτέλεσμα να έχουμε και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος κακουργήματα αλλά και τα κακουργηματικά αποτελέσματα της πλημμύρας.

Ζητούμε με αυτή τη μήνυση, να δικαιωθούν οι 23 νεκροί συμπολίτες μας στην Μάνδρα και δεν θα αφήσουμε τα περιστατικά αυτά και το φαινόμενο της κρατικής αδιαφορίας να συνεχίζεται.

Ζητούμε επιμόνως, δικαίωση των 23 νεκρών συμπολιτών μας της Μάνδρας».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: «Οι νεκροί της Μάνδρας ζητούν δικαίωση, το ίδιο ζητούν και οι ζωντανοί.

Για αυτό λοιπόν τον λόγο, καταθέσαμε σήμερα με τον κ. Σακκά την μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο.

Η κ. Δούρου το 2014 στην Κοκκινιά, εγκαλούσε τον π. Περιφερειάρχη της Αττικής για το θέμα των ρεμάτων και η ίδια έλεγε ότι είναι θέμα έξι μηνών.

Ωστόσο, από το 2014, δεν φρόντισε να κάνει τις αρμόδιες ενέργειες, προκειμένου να αποφευχθεί, αυτό που έγινε στην Μάνδρα.

Το να παίρνουν κάποιοι πολιτικοί τις καρέκλες, εξαπατώντας τους πολίτες και μετά να μην εφαρμόζουν αυτά που οι ίδιοι υποσχέθηκαν, δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Εμείς είμαστε εδώ και εγκαλούμε και την ίδια αλλά και την Δικαιοσύνη, να πράξει το καθήκον της, ώστε τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά στην Ελλάδα».