“Να μπει τέλος στην ομηρία των εργαζομένων καθαριότητας μέσω ΑΣΕΠ στο Αττικό Νοσοκομείο και να τηρηθεί η νομιμότητα” – Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικού Τομέα

“Να μπει τέλος στην ομηρία των εργαζομένων καθαριότητας μέσω ΑΣΕΠ στο Αττικό Νοσοκομείο και να τηρηθεί η νομιμότητα”, επιγράφεται το δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ,

σχετικά με ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας  που κατέθεσαν οι Βουλευτές και η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας, Γιάννης Δραγασάκης, Χαρά Καφαντάρη και Θανάσης Παπαχριστόπουλος ώστε να προχωρήσει η άμεση πρόσληψη των εργαζομένων καθαριότητας απ’ ευθείας από το Αττικό Νοσοκομείο καθώς, ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη τους, παραμένει ακόμα η εργολαβία καθαριότητας.

Επισημαίνουν ότι η μέχρι τώρα καθυστέρηση στην επικύρωση της απόφασης του ΔΣ, έχει επιφέρει ζημία για το ελληνικό Δημόσιο της τάξης των 20.000,00 €, στο ΠΓΝ Αττικόν. Επίσης το καθαρό δημοσιονομικό όφελος από την υπογραφή των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ανέρχεται σε 130.000,00 περίπου ετησίως. Πέραν δε του δημοσιονομικού οφέλους, “αυστηρά” για τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, από τη μη καταβολή της διαφοράς του ΦΠΑ θα επέλθει εξοικονόμηση, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ποσόν μεγαλύτερο του 1.500.000,00 € κατ’ έτος.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσληφθούν άμεσα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μέσω ΑΣΕΠ απευθείας από το νοσοκομείο και να ενημερωθούν γιατί καθυστερεί ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, να επικυρώσει την σχετική απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου αλλά και με ποια σύμβαση νομιμοποιείται να παραμένει ακόμη ο εργολάβος για την καθαριότητα στο νοσοκομείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη των εργαζομένων καθαριότητας απ’ ευθείας από το Αττικό Νοσοκομείο»

Τα προηγούμενα 4 χρόνια έγινε σημαντική προσπάθεια να επιλυθεί, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας των Νοσοκομείων, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλισθεί και το δημόσιο συμφέρον απέναντι στη κατάσταση, που είχε διαμορφωθεί στη χώρα μας με την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία.

Σε πάνω από 50 νοσοκομεία της χώρας μας προχώρησαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ατομικές συμβάσεις (ΙΔΟΧ) στον τομέα της καθαριότητας όπως για παράδειγμα πρόσφατα συνέβη και στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς .

Στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των εργαζομένων καθαριότητας απ’ ευθείας από το Νοσοκομείο, παραμένει ακόμα η εργολαβία καθαριότητας.

Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, προφασιζόμενη τον έλεγχο της νομιμότητας της σχετικής απόφασης του ΔΣ, αρνείται επι της ουσίας, να προχωρήσει στην επικύρωση της, ούτως ώστε να προσληφθούν άμεσα οι εργαζόμενοι, επικαλούμενη μάλιστα επιχειρήματα τα οποία ουδόλως σχετίζονται με το θέμα. Η καθυστέρηση παρατείνει την παρουσία της Υπεργολαβικής Εταιρείας, μέσω διαδοχικών παρατάσεων της σύμβασης της, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου.

Επειδή, η τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος αποδεδειγμένα θωρακίζονται με τις ατομικές συμβάσεις έναντι του συστήματος των εργολαβιών.

Επειδή, το Διοικητικό Εφετείο έχει εκδόσει απόφαση, που δικαιώνει πλήρως το Νοσοκομείο ως προς την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εργολαβικής εταιρείας από τον περασμένο Ιούλιο.

Επειδή, η απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου έχει ληφθεί σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και έχει πλήρως διασφαλισθεί η τήρηση της νομιμότητας, όπως αυτό επιβεβαιώνεται και από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΠΓΝ Αττικόν

Επειδή, στο ΠΓΝ Αττικόν, το καθαρό δημοσιονομικό όφελος από την υπογραφή των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ανέρχεται σε 130.000,00 περίπου ετησίως, πέραν δε του δημοσιονομικού οφέλους, “αυστηρά” για τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, από τη μη καταβολή της διαφοράς του ΦΠΑ θα επέλθει εξοικονόμηση, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ποσόν μεγαλύτερο του 1.500.000,00 € κατ΄ έτος.

Επειδή η μέχρι τώρα καθυστέρηση στη επικύρωση της απόφασης του ΔΣ, έχει επιφέρει ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο της τάξης των 20.000,00 €

Επειδή, η τήρηση της νομιμότητας από πλευράς 2ης ΥΠΕ είναι ξεκάθαρο ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόζεται στο ακέραιο.

Επειδή, αποδεδειγμένα στα δημόσια νοσοκομεία αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες με τις ατομικές συμβάσεις (ΙΔΟΧ).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβεί, ώστε να προσληφθούν άμεσα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μέσω ΑΣΕΠ απευθείας από το νοσοκομείο;

  2. Γιατί καθυστερεί ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, να επικυρώσει την σχετική απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου;

  3. Με ποια σύμβαση για την καθαριότητα παραμένει ακόμη ο εργολάβος στο νοσοκομείο;

Οι ερωτώντες βουλευτές