Παιδικές Κατασκηνώσεις για παιδιά ασφαλισμένων του ΤΑΔΚΥ-Προθεσμίες και δικαιολογητικά

Σχετικά με τις παιδικές κατασκηνώσεις για παιδιά ασφαλισμένων του ΤΑΔΚΥ (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) , η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α. καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση , όσοι εργαζόμενοι, είναι ασφαλισμένοι στον πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδο), μπορούν από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α., Ηπείρου 38 για την Αττική. Οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια θα καταθέτουν τις αιτήσεις στα Κεντρικά Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. στις έδρες των Νομών. Για τις Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κατασκηνωτικές Περιόδους οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σ’ αυτή.

Αλλαγές που αφορούν την Κατασκήνωση ή την Κατασκηνωτική Περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κάθε Κατασκηνωτικής Περιόδου. Κάθε παιδί θα φιλοξενηθεί σε μια (1) μόνο Κατασκήνωση και μόνο για μια (1) Κατασκηνωτική Περίοδο, η οποία πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση και να αναγράφεται στην Κάρτα Κατασκηνωτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  1. Αίτηση (η οποία χορηγείται από τις Υπηρεσίες) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της Κατασκήνωσης και η επιλογή της Κατασκηνωτικής Περιόδου (Α΄, Β΄ και Γ΄).

  2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

  3. Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.

  4. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού για τη συμπλήρωση της Κάρτας κατασκηνωτή.

Ειδικά για την Αττική, και για να μην υπάρξει ταλαιπωρία λόγω του μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων, θα είναι ωφέλιμο οι ασφαλισμένοι επιπρόσθετα να προσκομίζουν Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ικανότητας την οποία μπορούν να προμηθεύονται είτε από τον δικτυακό τόπο (www.ika.gr) είτε από τα Κ.Ε.Π.

Σε περίπτωση προσκόμισης δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία από 6 έως 14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-2003 μέχρι 31-12-2011. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για όσες Κατασκηνώσεις παρέχουν το αντίστοιχο πρόγραμμα, να έχουν ηλικία από 6 έως 16 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-2001 έως 31-12-2011.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε Κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με τον Ε.Φ.Κ.Α. είναι η έκδοση από τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» για το κάθε παιδί..