Πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα

Την πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα θα έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν οι οδηγοί που θέλουν να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας των οχημάτων τους ενόψει καλοκαιριού, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Κατ’ εξαίρεση για το 2017 παρέχεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών ανάλογα με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση (αντί της καταβολής του ετήσιου ποσού των τελών που κατά κανόνα ισχύει). Έτσι:

Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στα οχήματα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας

Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31/12/2017 συν τα δύο δωδέκατα (2/12) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Έτσι, για επιβατικό Ι.Χ. 1.000 κ.εκ.,του οποίου τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ, υπάρχουν οι εξής επιλογές, αν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να πάρει πίσω τις πινακίδες μέσα στον Ιούνιο:

Για 1 μήνα:  Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120x (2/12)=20 ευρώ.

Για 3 μήνες: Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας είναι 120x (4/12)=40 ευρώ.

Για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017: Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120x (7/12)+120x (2/12)=70 ευρώ+20 ευρώ=90 ευρώ