Ξεκινά η λειτουργία των Πλυντηρίων στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Ξεκινά η λειτουργία των Πλυντηρίων στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση του ΠΓΝ Αττικόν, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  για την εκκίνηση -λειτουργία του συγκροτήματος πλυντηρίων του Νοσοκομείου.

Το συγκρότημα αυτό, το οποίο σημειωτέον δεν έχει λειτουργήσει ποτέ από την αρχική του  εγκατάστασή (έτος 2003), αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού  με δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου.

Το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια όλος ο εξοπλισμός των πλυντηρίων ήταν παροπλισμένος, είχε σαν αποτέλεσμα το ΠΓΝ Αττικόν, να καταφεύγει σε εργολαβικές υπηρεσίες για τη κάλυψη των αναγκών του, με συνολικό κόστος, ενδεικτικά, κατά τη τελευταία πενταετία περίπου 1.300.000€

Με την έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος αυτού, αναμένεται να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου αλλά και να εξυπηρετηθούν, σε σημαντικό βαθμό, οι ανάγκες όμορων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με ταυτόχρονη μείωση των χρηματικών εκροών κατά 190.000 €  περίπου ετησίως.